Thẻ: giấy tờ giả

Giới hạn của sự bảo vệ

Nếu cho rằng công chứng viên được đào tạo bài bản và có yêu cầu khắt khe về chuyên môn nên công chứng viên phải bảo đảm chắc chắn 100% rằng mọi giấy tờ không phải là giả mạo, đồng thời phải chịu trách nhiệm về việc đó thì đó là một quan điểm quy chụp, thiếu khách quan và thiếu công bằng Continue reading

Giao dịch bằng giấy tờ giả có dễ dàng?

Gần đây, một số giao dịch bằng giấy tờ giả lọt cửa công chứng viên, gây ra những tranh chấp và thiệt hại cho các chủ thể. Điều này tạo ra những hoang mang, lo lắng cho người dân khi giao dịch mua bán xe cộ, nhà đất. Tuy nhiên, số vụ việc này chỉ chiếm phần nhỏ so với những vụ việc giả mạo mà công chứng viên đã ngăn chặn được. Continue reading

Copyright © 2023 Công chứng viên Đào Duy An

Theme by Anders NorenUp ↑