Ngày 25/10/2021, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp đã công bố báo cáo và lấy ý kiến các chuyên gia về định hướng xây dựng Luật Công chứng sửa đổi.

Toàn văn báo cáo có thể tải về tại đây: Tong hop bao cao dinh huong xay dung LCC sưa doi

___________________________