Thẻ: trách nhiệm công chứng viên

Giới hạn của sự bảo vệ

Nếu cho rằng công chứng viên được đào tạo bài bản và có yêu cầu khắt khe về chuyên môn nên công chứng viên phải bảo đảm chắc chắn 100% rằng mọi giấy tờ không phải là giả mạo, đồng thời phải chịu trách nhiệm về việc đó thì đó là một quan điểm quy chụp, thiếu khách quan và thiếu công bằng Continue reading

Copyright © 2024 Công chứng viên Đào Duy An

Theme by Anders NorenUp ↑