Thẻ: thừa kế

Những lầm tưởng phổ biến về quyền thừa kế di sản

Thừa kế di sản do cha ông để lại là giao dịch đã có từ lâu đời. Vì tính chất phức tạp của nó mà pháp luật đã có những quy định rất chặt chẽ để bảo đảm sự công bằng cho những người thừa kế. Tuy nhiên, quan niệm trọng nam khinh nữ, gia trưởng, phong kiến tồn tại lâu đời trong xã hội Việt Nam tạo nên những cách hiểu khá lệch lạc về vấn đề này. Hậu quả là người chịu thiệt thòi thường là phụ nữ hoặc những người thừa kế “thấp cổ bé họng”, yếu thế trong gia đình. Continue reading

Những quy định mới về thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015

Chế định về quyền thừa kế trong Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015, được sửa đổi, bổ sung những điểm lớn, cơ bản để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ phát triển nền kinh tế thị trường. Bên cạnh những quy định được sửa đổi, bổ sung thì cũng có những quy định trong BLDS năm 2005 về di chúc chung của vợ chồng không còn được quy định trong BLDS năm 2015. Continue reading

Copyright © 2024 Công chứng viên Đào Duy An

Theme by Anders NorenUp ↑