Thẻ: chứng thực

Sticky post

Sự cần thiết và định hướng xây dựng luật điều chỉnh chung hoạt động công chứng, chứng thực

Công chứng và chứng thực tồn tại và song hành với nhau trong rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật, xuyên suốt chiều dài lịch sử lập pháp Việt Nam kể từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, thật khó để tìm được định nghĩa chính xác và khoa học về các hoạt động này. Thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi Luật Công chứng 2014 và Nghị định 23/2015/NĐ-CP ra đời, đã xuất hiện những bất cập trong việc vận hành song song hai hệ thống này. Trong một số báo cáo, hội thảo và chuyên đề nghiên cứu, xuất hiện ngày càng nhiều thông tin về sự nhầm lẫn, sự cạnh tranh, vô hiệu hóa lẫn nhau, áp dụng và sử dụng sai giữa hai hoạt động này. Ngay cả những công chứng viên, các luật gia cũng khó khăn khi phân biệt giữa công chứng và chứng thực. Continue reading

Hiểu đúng về chứng thực bản sao

Không có quy định nào nói rằng các loại giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp phải có chữ ký, phải được đóng dấu thì mới là bản chính. Thực tế cho thấy rất nhiều loại giấy tờ được công nhận giá trị pháp lý mà hoàn toàn không có đóng dấu hay chữ ký. Continue reading

Copyright © 2024 Công chứng viên Đào Duy An

Theme by Anders NorenUp ↑