Thẻ: Thông tin công chứng

Cơ sở dữ liệu công chứng – Thực tiễn và giải pháp

Trước tiên, có thể khẳng định rằng, cơ sở pháp lý liên quan đến cơ sở dữ liệu công chứng hiện tại đang ở mức độ định hướng chứ chưa cụ thể. Ngoài điều 62 Luật Công chứng thì chưa có thêm những quy định ở mức cụ thể hơn. Tuy vậy, quy định tại Điều 62 Luật Công chứng cũng đang bộc lộ một số nhược điểm nhất định. Continue reading

Tiếp cận thông tin trong hoạt động công chứng

Với 3 cơ sở dữ liệu này, nếu công chứng viên được tiếp cận ở mức độ hạn chế thôi thì đã giải quyết được rất nhiều vấn đề, không chỉ loại bỏ gần như hoàn toàn vấn nạn làm giả giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà mà còn loại bỏ luôn rất nhiều hành vi gian dối trong hoạt động công chứng. Continue reading

Copyright © 2024 Công chứng viên Đào Duy An

Theme by Anders NorenUp ↑