Gần đây, giá xe ô tô đã dễ chịu hơn rất nhiều, đặc biệt là xe đã qua sử dụng. Một số bạn bè và khách hàng thường xuyên hỏi tôi tư vấn về việc mua xe đã qua sử dụng, đặc biệt là về vấn đề pháp lý. Continue reading