Hoạt động lừa đảo là có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn tinh vi, đánh đúng vào những điểm yếu nhất trong hệ thống công chứng hiện nay. Continue reading