Pháp luật công chứng ở nước ta cần phải sớm thừa nhận loại hình VPCC do một CCV làm chủ, tạo điều kiện cho CCV có nhiều cơ hội lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, nhu cầu và mong muốn của họ. Continue reading