Thẻ: công chứng là gì

Bản chất của hoạt động công chứng và tổ chức hành nghề công chứng

Xác định rõ bản chất của hoạt động công chứng và tổ chức hành nghề công chứng là việc đầu tiên mà bất cứ ai hành nghề công chứng đều cần phải lưu ý. Thái, độ, hành vi, chất lượng và hiệu quả công việc phụ thuộc hoàn toàn vào việc chúng ta biết chúng ta là ai, chúng ta đang làm gì, vì mục đích gì. Continue reading

Copyright © 2023 Công chứng viên Đào Duy An

Theme by Anders NorenUp ↑